Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Mannen in bibliotheek

Cliëntenraden

 

Onze zorg gaat u als cliënt van Topaz direct aan. Daarom nodigen wij u uit om mee te denken over beleid dat voor u van belang is. Hiervoor hebben we onze cliëntenraden in het leven geroepen: 8 lokale cliëntenraden en één centrale cliëntenraad.

Centrale cliëntenraad

In de centrale cliëntenraad worden (strategische) onderwerpen besproken die alle of meerdere locaties van Topaz betreffen. De raad bestaat uit leden van de lokale cliëntenraden en 2 externe, onafhankelijke leden.

Wilt u meer weten over de centrale cliëntenraad? Neem dan contact op met de secretaris, mevrouw Rosemarie van Troost, via telefoonnummer 06 43 56 52 45  of verzend een bericht via het contactformulier.

Lokale cliëntenraden

In de lokale cliëntenraden zitten cliënten en familieleden van cliënten van Topaz. Zij weten wat er leeft en willen een bijdragen aan een organisatie die zo goed mogelijk rekening houdt met de wensen en belangen van haar cliënten. De cliëntenraden van onze 8 locaties:

  • behartigen de collectieve belangen van de cliënten van de locatie
  • bewaken de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering;
  • zien toe op het beleid rond de klachtenregeling;
  • adviseren bij het algemeen beleid voor het toelaten en beëindigen van zorg aan cliënten.

De cliëntenraad is er voor u

Heeft u vragen en/of ideeën over de manier waarop zaken beter of anders geregeld kunnen worden? Of wilt u lid worden van één van onze cliëntenraden? Neem dan contact op met een van de leden van de cliëntenraad van uw locatie.

De cliëntenraad is er niet voor de behandeling van individuele klachten. Hiervoor heeft Topaz een klachtenregeling. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

De cliëntenraden verrichten hun taken binnen de kaders van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

 
 

Wij staan voor u klaar

   
Eric Boldinghvoorzitter centrale cliëntenraad

Was revalidatiearts, met name voor kinderen met meervoudige beperkingen. En is ook 14 jaar bestuurder geweest van 2 revalidatiecentra. Vindt cliëntenperspectief het allerbelangrijkst en wil vanuit die visie werken aan een zo goed mogelijke cliëntenzorg.

Rosemarie van troost
Rosemarie van Troostsecretaris centrale cliëntenraadHeeft gewerkt als wijkverpleegkundige en in leidinggevende functies in thuiszorg, eerstelijnszorg en ouderenzorg. Was mantelzorger en is nu als buddy en als vrijwilliger actief. Vindt kwaliteit van leven voor bewoners en cliënten van Topaz het belangrijkste. Wil zich hier, als secretaris van de Centrale Cliëntenraad van Topaz, graag voor inzetten.
Tjerk Schaafstralid centrale cliëntenraadHeeft, als eigenaar, leiding gegeven aan een ingenieursbureau voor binnenklimaat. Is als mantelzorger van zijn schoonvader betrokken geraakt bij Topaz Vlietwijk. Wilde zich na zijn pensionering onder andere inzetten voor continuering en verbetering van de belangenbehartiging van cliënten en hun vertegenwoordigers. Is voorzitter van de cliëntenraad Vlietwijk.
Cees van Meenenlid centrale cliëntenraad

Heeft gewerkt als accountmanager gezondheidszorg bij de Bank Nederlandse gemeenten (BNG). Zijn tweelingbroer woont in Topaz Munnekeweij en heeft het daar prima naar zijn zin. In de CCR vertegenwoordigt hij dan ook Munnekeweij.

Roland van Strienlid centrale cliëntenraadHeeft gewerkt als manager, beleidsadviseur, stafmedewerker en projectmanager. Wil zijn ervaringen ten nutte maken bij het nog nadrukkelijker positioneren van de belangen van de cliënten en hun vertegenwoordigers binnen Topaz. Is ex-mantelzorger. Hij is ook voorzitter van de cliëntenraad Haagwijk.
Dick Koldenhoflid centrale cliëntenraadHeeft gewerkt in onderwijs en welzijn/ zorg. Wil graag een bijdrage leveren aan ontwikkelingen in de zorg vanuit cliëntperspectief. Neemt ook deel aan de cliëntenraad Zuydtwijck (voorzitter). Heeft daarnaast als aandachtsveld revalidatiehotel Topaz Revitel.
Ria Baderlid centrale cliëntenraadHeeft gewerkt in de gezondheidszorg, is mantelzorger geweest voor haar vader die in Topaz Overduin heeft gewoond. Is lid van de cliëntenraad Overduin. Vindt het belangrijk om voor mensen die dat zelf niet meer kunnen de belangen te behartigen, met name waar het gaat om de regelgeving in de gezondheidszorg. Zij neemt nog steeds deel aan het arbeidsproces en draagt de gezondheidszorg een warm hart toe.
Kees van der Moolenlid centrale cliëntenraad

Is econoom van huis uit en werkte in zijn laatste functie als financieel adjunct directeur van het Regionaal Energiebedrijf Utrecht. Zijn vrouw heeft 4 jaar gewoond in Topaz Overrhyn. Hij wil graag zijn (financiële) expertise inzetten in de centrale cliëntenraad en die van Overrhyn.

 
Deze website maakt gebruik van cookies

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.

Ook Topaz maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Wij bieden u de keuze om zelf te beslissen welke cookies u toelaat. Klik op 'Akkoord' als u alle cookies accepteert of klik op 'Aanpassen' voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies onze website plaatst.