Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Cliëntenraad Overrhyn

 

Heeft u vragen en/of ideeën over de manier waarop zaken beter of anders geregeld kunnen worden? Neem dan contact op met de cliëntenraad van Topaz Overrhyn.

De Cliëntenraad bestaat zo veel mogelijk uit cliënten. Maar ook andere betrokkenen kunnen deel uitmaken van de Cliëntenraad. Dat kan een familielid van een cliënt zijn of een goede bekende. Ook mensen die geen directe relatie hebben met Overrhyn, maar zich wel zeer betrokken voelen, kunnen zitting nemen in de Cliëntenraad. Belangrijk is dat de leden van de Cliëntenraad regelmatig in Overrhyn komen en dus ook weten wat er speelt en willen bijdragen aan een organisatie die zo goed mogelijk rekening houdt met de wensen en belangen van haar cliënten.

De cliëntenraad:

  • behartigt de collectieve belangen van de cliënten van de locatie;
  • bewaakt de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering;
  • ziet toe op het beleid rond de klachtenregeling;
  • adviseert bij het algemeen beleid voor het toelaten en beëindigen van zorg aan cliënten.

De cliëntenraad is er niet voor het behandelen van individuele klachten. Hiervoor heeft Topaz een klachtenregeling. U kunt dan contact opnemen met onze cliëntvertrouwenspersoon.

Meer weten?

Wilt u lid worden van de cliëntenraad? Of heeft u een vraag aan de cliëntenraad? Neem dan contact op met mevrouw F.A.M. (Franke) van der Klaauw (secretaris), telefoonnummer 071 5215 688, of verzend een bericht via het contactformulier.

 
 

Wij staan voor u klaar

Franke van der Klaauwsecretaris cliëntenraad OverrhynIs (gepensioneerd) juriste. Is lid/secretaris van de cliëntenraad Overrhyn geworden in de tijd dat haar moeder op een PG-afdeling van Topaz Overrhyn woonde. Is tevens lid van de centrale cliëntenraad. Vindt dat kwetsbare bewoners van de instellingen van Topaz zich er thuis en beschermd moeten voelen.