Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

ANBI Vrienden van Munnekeweij

 

Doelstelling

Het bevorderen van het welzijn van zieken en ouderen in het algemeen, maar in het bijzonder het bevorderen en financieren van culturele, sociale, recreatieve en andere activiteiten in verpleeg- en verzorgingshuizen mede ten behoeve van gebruikers en/of cliënten-, speciaal voor zover deze tehuizen tot stand zijn gekomen door of met medewerking van de stichting genaamd Stichting Munnekeweij. 

Stichting Vrienden van Munnekeweij 

Contactgegevens:
Spechtstraat 10
2211 KL Noordwijkerhout
0252-372447
Stichtingvriendenv.munnekeweij@gmail.com
Fiscaal nummer: 819833101

Bestuur

Siem Nulkes (voorzitter)
Dolf Hulspas (penningmeester)
Willeke Duivenvoorden (secretaris)
Piet Broekhof (lid)
May Broekhof (lid)
Ineke Duivenvoorde (lid)
 

Beloningsbeleid: geen beloning, geen vergoedingen
Verslag activiteiten en financiële verantwoording:
Beleidsplan 2017
Financieel overzicht 2016
Nieuwsbrief 2017