Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

ANBI Topaz

 

Topaz is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Belastingdienst heeft Topaz deze status toegekend, omdat de stichting zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en geen winstoogmerk heeft. Ook aan de overige voorwaarden voor een ANBI voldoen we.

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

Voor u betekent dit dat schenken aan Topaz belastingvoordelen heeft. Donateurs van Topaz mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. En doet u vrijwilligerswerk bij Topaz, dan doet u onder bepaalde voorwaarden een gift aan Topaz.

Doelstelling van Topaz

Het leveren van zorg en diensten aan ouderen en chronisch zieken.

Stichting Topaz

Topaz
Aaltje Noordewierlaan 50
2324 KS Leiden
info@topaz.nl
www.topaz.nl

Kamer van Koophandel: 28116689
BTW: NL818223200B01
IBAN: NL19 FVLB 0699 9071 52
BIC: FVLBNL22
Fiscaal nummer: 818223200

Raad van bestuur

Lia de Jongh, voorzitter raad van bestuur
Vacature lid raad van bestuur

Overige gegevens

Beloningsbeleid: beloning raad van bestuur en raad van toezicht binnen de kaders van de WNT. Zie verder: Topaz jaarverslag 2016 / Topaz jaarrekening 2016 / CAO VVT.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording: Topaz jaarverslag 2016 / Topaz jaarrekening 2016

Jaarplan Topaz in hoofdlijnen: Jaarplan Topaz 2017