Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

ANBI Stichting Duinbus

 

Stichting Duinbus stelt zich ten doel om de mobiliteit van cliënten van zorgorganisatie Topaz en cliënten van andere organisaties te bevorderen door middel van het ter beschikking stellen van aangepaste vervoermiddelen in het bijzonder auto’s of autobussen. Stichting Duinbus is afhankelijk van subsidies, giften, donaties, erfstellingen of legaten. Voor het vervoeren van de bezoekers van de dagbehandeling ontvangt Stichting Duinbus een vergoeding van Stichting Topaz. Mocht u een gift of donatie overwegen, dan zou dat zeer op prijs worden gesteld. In het jaarverslag dat u hieronder aantreft, vindt u al onze activiteiten en gegevens. 

Fiscaal nummer: 803880698
Contactgegevens: Nachtegaallaan 5, 2225 SX Katwijk
Bestuur:

  • de heer D. de Vries, voorzitter;
  • de heer D.M. van Leenen, secretaris;
  • de heer A.A.P.M. van Hooijdonk, penningmeester.

Beloningsbeleid: geen beloning, geen vergoedingen.
Doelstelling: welzijn cliënten Topaz  
Verslag activiteiten en financiële verantwoording:
Beleidsplan 2017-2022
Jaarverslag 2017
Jaarcijfers 2016 Duinbus
Toelichting Jaarcijfers 2016 Duinbus