Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Algemene voorwaarden

Topaz hanteert de algemene voorwaarden van brancheorganisatie Actiz.

Algemene voorwaarden

 

De belangrijkste afspraken over de zorg die u van ons krijgt, leggen we vast in een zorgovereenkomst. Hierin staan ook de financiële en juridische afspraken.

Als u meer wilt weten over de rechten en plichten die komen kijken bij het aangaan van zo’n overeenkomst, dan verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden. Deze zijn opgesteld door de brancheorganisatie verpleging en verzorging (Actiz) en tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de landelijke organisatie cliëntenraden (LOC-Zeggenschap in Zorg).

Zorg met verblijf

De algemene voorwaarden zorg met verblijf zijn bedoeld voor cliënten die in een van de woonzorgcentra of verpleeg- en behandelcentra van Topaz verblijven.

Zorg zonder verblijf

De algemene voorwaarden zorg zonder verblijf zijn bedoeld voor clienten die nog zelfstandig wonen, maar wel zorg van Topaz ontvangen. Bijvoorbeeld als u een of meerdere dagen per week de dagbehandeling of een van de onmoetingscentra bezoekt.