Samenwerking in de praktijk

Een aantal specialisten ouderengeneeskunde van Behandelpraktijk Topaz ondersteunt huisartsen bij de behandeling van thuiswonende, oudere patiënten.

Een interview met Mijke Hensing, huisarts Leiden (huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer en Hensing in Stevenshof) en Susanne de Kort, specialist ouderengeneeskunde (SO) Topaz.

Waarom samenwerken?

Huisarts Mijke: "Een deel van onze patiënten is 75 jaar en ouder. Bij het ouder worden krijgen we allemaal te maken met klachten, zoals bijvoorbeeld moeite met lopen, problemen bij dagelijkse handelingen, huishoudelijke taken of geheugenproblemen. Daarnaast wonen oudere mensen steeds langer thuis. Dat kan uiteraard alleen met goede ondersteuning. Zelf hebben we al een praktijkondersteuner om deze ouderen goed te kunnen volgen. Sinds 2 jaar heeft Susanne de Kort, specialist ouderengeneeskunde Topaz, haar specifieke kennis en ervaring in de zorg voor kwetsbare ouderen met meerdere gezondheidsproblemen hieraan toegevoegd."

Hoe werken jullie samen?

SO Susanne: "We werken op verschillende manieren samen. Mijke kan mij altijd telefonisch om advies vragen. Daarnaast leg ik bij ingewikkelde vraagstukken een huisbezoek af. Tijdens een huisbezoek doe ik uitgebreid onderzoek naar de problemen die spelen. Behalve op lichamelijk gebied, is dat vaak ook op psychisch, sociaal en/of functioneel gebied. Daarbij kijk ik samen met de patiënt en de mantelzorger met name naar de gevolgen van de gezondheidsproblemen voor het dagelijks leven. Vervolgens geef ik een advies over de zorg en behandeling die nodig is. Dat bespreek ik zowel met de patiënt zelf, vaak al tijdens mijn bezoek, als met de huisarts."

Huisarts Mijke: "We bespreken samen de adviezen en overleggen wie van ons de behandeling begeleidt. Meestal doe ik dat zelf, maar de specialist ouderengeneeskunde kan ook tijdelijk de behandeling overnemen. En sowieso heb ik maandelijks een vast overleg met Susanne en onze praktijkondersteuner waarin we de status van de oudere patiënten bespreken. Zo houden we met elkaar de gezondheid van onze thuiswonende, oudere patiënten goed in de gaten en blijft Susanne betrokken bij de patiënten voor wie ze adviezen heeft gegeven."

Wat betekent dit voor oudere patiënten?

Huisarts Mijke: "Voorheen verwees ik oudere patiënten met ingewikkelde of meerdere ziekten voor onderzoek door naar de geriater in het ziekenhuis. Maar zo’n ziekenhuisbezoek duurt al snel een halve dag, wat vaak heel intensief en belastend is. Het is fijn dat er nu een gespecialiseerde arts op huisbezoek kan komen en langdurig betrokken blijft."

SO Susanne: "De kennis en ervaring die ik heb opgedaan in de behandeling van cliënten die bij ons in het verpleeghuis wonen, kan ik nu ook inzetten voor thuiswonende ouderen. Ik kan er de tijd voor nemen om de problemen goed in kaart te brengen. En daarbij is en blijft de bestaande relatie van de huisarts met de patiënt behouden. Ik voeg daar iets aan toe om er samen voor te zorgen dat een patiënt zo lang en prettig mogelijk thuis kan blijven wonen."