Verwijzers

Verwijsinformatie per zorgsoort

Opname in verpleeghuis/woonzorgcentrum

Topaz heeft woonvormen voor:

 • Ouderen met dementie (psychogeriatrie).
 • Mensen met chronische lichamelijke beperkingen (somatiek).
 • Mensen met de ziekte van Huntington.
 • Mensen met het syndroom van Korsakov.

Meer over wonen met zorg bij Topaz

De zorgadviseurs van het Cliënt Service Bureau (CSB) van Topaz kunnen u alles vertellen over de in- en exclusiecriteria per ziektebeeld.

Contact

Het CSB is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 • Bel: 088 921 2400.
 • Stuur een e-mail aan het CSB. Als u wilt dat wij telefonisch contact opnemen, vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer u het beste bereikbaar bent.

Wlz-indicatie zorg met verblijf

Voor alle ziektebeelden geldt dat voor opname in een verpleeghuis of woonzorgcentrum van Topaz een indicatie voor ‘zorg met verblijf’ via de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig is. Het CSB helpt u(w patiënt) graag bij de aanvraag via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wachtlijsten

Bij de zorglocaties staat per locatie een indicatie van de wachttijd (bij 'veelgestelde vragen'). Het CSB heeft de meest actuele wachttijdinformatie.

Tijdelijke opname (eerstelijns verblijf/ELV)

Topaz biedt eerstelijns verblijf laag en hoog complex.

Digitaal verwijzen kan via ZorgDomein (huisarts) of POINT (ziekenhuis). Bij het aanvragen van de indicatie voor uw patiënt geeft u aan dat Topaz de voorkeur heeft. Wij nemen vervolgens contact op met de patiënt. Klik hier voor inzicht in onze actuele ELV-beddencapaciteit (selecteer regio Leiden e.o. en kijk bij rij ZVW - ELV). De zorgverzekeraar vergoedt doorgaans de kosten voor de patiënt.

Voor informatie over de actuele ELV-beddencapaciteit van Topaz en verwijzing kunt u ook contact opnemen met ons Cliënt Service Bureau (CSB). Het CSB is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 • Bel: 088 921 2400.
 • Stuur een e-mail aan het CSB.
  Als u wilt dat wij telefonisch contact opnemen, vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer u het beste bereikbaar bent.

Verwijzing via RAP-ZHN

Heeft Topaz niet per se de voorkeur? Dan kunt u patiënten voor ELV-zorg ook doorverwijzen via het Regionaal Aanmeldpunt Zuid-Holland Noord (RAP-ZHN):

RAP-ZHN is een samenwerking van 10 VVT-zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord die eerstelijns verblijf aanbieden. Het RAP-ZHN kan ondersteuning bieden bij het stellen van de juiste indicatie en heeft inzage in de beschikbare capaciteit.

Zorg bij de ziekte van Huntington

Huntington expertisecentrum Topaz Overduin in Katwijk heeft een compleet zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Huntington, in alle fasen van de ziekte. Ook voor patiënten die thuis wonen of in een niet-gespecialiseerde instelling.

Neem voor verwijzing naar Topaz contact op met het Serviceloket Huntington. Het Serviceloket is van maandag t/m vrijdag geopend van 08.30 tot 17.00 uur.

 • Bel: 06 1024 3400.
  Op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur krijgt u direct een deskundige van Huntington expertisecentrum Topaz Overduin aan de lijn. Op andere momenten maken we een terugbelafspraak.
 • Stuur een e-mail aan Serviceloket Huntington.
  Als u wilt dat wij telefonisch contact opnemen, vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer u het beste bereikbaar bent.
(Para)medische behandeling

Topaz is gespecialiseerd in behandeling van ouderen en chronisch zieken. We hebben experts met uiteenlopende specialismen in huis: bewegingstherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, geestelijk verzorgers, logopedisten, muziektherapeuten, psychologen en specialisten ouderengeneeskunde. Via Topaz360 behandelen zij mensen die zelfstandig wonen. De behandeling is in een Topaz-zorglocatie of bij mensen thuis indien nodig.

Verwijzen

Wilt u een patiënt doorverwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde of de diverse paramedici van Topaz360?

U bent huisarts

U verstuurt de verwijzing veilig via ZorgDomein. Het zorgaanbod van de (para)medici van Topaz360 vindt u onder:
• Specialisme ouderengeneeskunde
• Paramedische zorg
• Geestelijke gezondheidszorg
• Hulpmiddelenzorg
Wij nemen vervolgens contact op met de patiënt. Meestal kan uw patiënt direct bij ons terecht. De zorgverzekeraar vergoedt doorgaans de kosten voor de patiënt.

U bent medisch specialist

Via dit verwijsformulier kunt u uw patiënt verwijzen. Met het ingevulde formulier kan uw patiënt zelf contact opnemen met Topaz360 voor een afspraak.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Topaz360, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 • Bel: 088 921 3000
 • Fax: 088 921 3001
 • Stuur een e-mail aan Topaz360
  Als u wilt dat wij telefonisch contact opnemen, vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer u het beste bereikbaar bent.
Wlz-crisisopname

Bij spoed: RAP

Een Wlz-crisisindicatie houdt in:

 • De patiënt heeft blijvende opname nodig, binnen 24 uur. Terugkeer naar huis is niet meer mogelijk.
 • Er is geen keuze in waar een patiënt wordt geplaatst. Als in de regio Zuid-Holland Noord geen plaats is, wordt de patiënt landelijk geplaatst.

U vindt een plek via:

Het RAP-ZHN is er voor patiënten met een acute zorgbehoefte binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) die na de crisisopname niet meer kunnen terugkeren naar huis. Het RAP-ZHN is een samenwerking van 10 VVT-zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord die Wlz-crisisopname aanbieden.

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Topaz Revitel biedt geriatrische revalidatiezorg met verblijf aan patiënten die na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen.

Ziekenhuizen kunnen patiënten digitaal doorverwijzen via POINT of contact opnemen met het Cliënt Service Bureau (CSB) van Topaz. Het CSB is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 • Telefoon: 088 921 2400
 • Stuur een e-mail aan het CSB. Als u wilt dat wij telefonisch contact opnemen, vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer u het beste bereikbaar bent.
Volledig Pakket Thuis (VPT)

Heeft u een patiënt die in aanmerking komt voor een indicatie voor 'zorg met verblijf' via de Wet langdurige zorg (Wlz), maar die graag thuis wil blijven wonen? Mogelijk is onze Volledig Pakket Thuis-zorg een optie.

We kijken graag samen met u, uw patiënt en mantelzorger(s) naar de mogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen met het Cliënt Service Bureau (CSB) van Topaz. Het CSB is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 • Telefoon: 088 921 2400
 • Stuur een e-mail aan het CSB. Als u wilt dat wij telefonisch contact opnemen, vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer u het beste bereikbaar bent.
Dagbesteding psychogeriatrie of somatiek

Topaz biedt in diverse ontmoetingscentra dagbesteding aan ouderen met geheugenproblemen of chronische lichamelijke beperkingen. Ook ouderen met behoefte aan sociaal contact kunnen er terecht.

Uw patiënt heeft een indicatie/beschikking nodig via de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of een Persoonsgebonden Budget (PGB). De zorgadviseurs van het Cliënt Service Bureau (CSB) van Topaz helpen graag bij de aanvraag. Het CSB is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

 • Telefoon: 088 921 2400
 • Stuur een e-mail aan het CSB. Als u wilt dat wij telefonisch contact opnemen, vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer u het beste bereikbaar bent.

Consultatie specialisten Topaz

Samen met u kunnen we ouderen en anderen met een kwetsbare gezondheid in de thuissituatie de beste behandeling geven. U kunt onze specialisten ouderengeneeskunde van Topaz360 consulteren. Ook onze GZ-psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, bewegingstherapeuten, muziektherapeuten en geestelijk verzorgers werken graag met u samen: van consult tot (multidisciplinaire) screening en (mede)behandeling in de eerste lijn.

 • Bel Topaz360: 088 921 3000.
  Topaz360 is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
 • Stuur een e-mail aan Topaz360.
  Als u wilt dat wij telefonisch contact opnemen, vergeet dan niet uw telefoonnummer te vermelden en wanneer u het beste bereikbaar bent.

Meer informatie