Cliëntenraden

Onze zorg gaat u als cliënt van Topaz direct aan. Daarom nodigen wij u uit om mee te denken over beleid dat voor u van belang is. Hiervoor zijn in het leven geroepen 9 lokale cliëntenraden* en 1 centrale cliëntenraad.

De cliëntenraden verrichten hun taken binnen de kaders van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De raden zijn er niet voor de behandeling van individuele klachten. Hiervoor heeft Topaz klachtenregelingen.

*Bij Topaz Revitel spreken we van participatieraad in plaats van cliëntenraad.

Lokale cliëntenraden

In de lokale cliëntenraden zitten cliënten en/of familieleden van cliënten van Topaz of anderen die nauw betrokken zijn bij de locatie. Zij weten wat er leeft en willen bijdragen aan een organisatie die zo goed mogelijk rekening houdt met de wensen en belangen van haar cliënten. De cliëntenraden van onze 9 locaties:

  • Behartigen de collectieve belangen van de cliënten van de locatie.
  • Bewaken de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en doet voorstellen ter verbetering.
  • Zien toe op het beleid rond de klachtenregeling.
  • Adviseren bij het algemeen beleid voor het toelaten en beëindigen van zorg aan cliënten.

De cliëntenraad is er voor u

Heeft u vragen en/of ideeën over de manier waarop zaken beter of anders geregeld kunnen worden? Of wilt u lid worden van één van onze cliëntenraden? Neem dan contact op met een van de leden van de cliëntenraad van uw locatie.

Centrale cliëntenraad

In de centrale cliëntenraad worden (strategische) onderwerpen besproken die alle of meerdere locaties van Topaz betreffen. De raad bestaat uit leden van de lokale cliëntenraden en 2 externe, onafhankelijke leden.

Contact met centrale cliëntenraad

Wilt u meer weten over de centrale cliëntenraad? Neem contact op met de ambtelijk secretaris cliëntenraden, Maarten van der Meer:

  • Bel: 06 2049 0942
  • Stuur een e-mail via het onderstaande formulier
Informatie

centrale cliëntenraad Topaz

Wilt u in ieder geval de met * gemarkeerde velden invullen? Graag willen we u vragen in de overige invulvelden alleen hoogstnoodzakelijk informatie te vermelden en zo min mogelijk medische informatie te verstrekken.

Topaz gebruikt de gegevens om een zo goed mogelijke service te kunnen verlenen en verstrekt geen gegevens aan derden. Klik hier voor onze volledige privacyverklaring.

Wij staan voor u klaar

Eric Boldingh
Voorzitter centrale cliëntenraad

Eric was revalidatiearts, met name voor kinderen met meervoudige beperkingen. Hij is ook 14 jaar bestuurder geweest van 2 revalidatiecentra. Eric vindt cliëntenperspectief het allerbelangrijkst en wil vanuit die visie werken aan een zo goed mogelijke cliëntenzorg.

Els van Eijck
Vicevoorzitter centrale cliëntenraad

Els was bij meerdere instellingen in de gezondheidszorg in de regio ambtelijk secretaris en adviseur van ondernemingsraden. Ze is na haar pensionering nog steeds bestuurlijk actief, onder meer bij een organisatie voor mensen met een beperking. De zorgsector boeit haar en ze voelt zich er nauw bij betrokken. Haar langdurige en brede ervaring en haar interesse zet ze graag in voor de cliënten van Topaz.

Thea van Wetten-Warmerdam
Lid centrale cliëntenraad

Thea van Wetten-Warmerdam werkte in verschillende functies in het LUMC. Haar schoonmoeder woont sinds november 2022 in Munnekeweij. Zij wil meedenken en meewerken aan het continueren van het welzijn van de bewoners in het steeds veranderende zorglandschap en zorgaanbod. Thea is ook lid van de cliëntenraad van Topaz Munnekeweij.

Gerard van der Meer
Lid centrale cliëntenraad

Gerard is specialist op het gebied van financiën en zorg. Hij is al sinds jaar en dag betrokken bij financiële betrekkingen en zorg bij zowel jongeren als ouderen. Gerard is ook lid van de cliëntenraad van Topaz Lakenhof.

Ria Bader
Lid cliëntenraad Overduin

Ria werkte in de gezondheidszorg, was mantelzorger voor haar vader die in Topaz Overduin woonde. Ze vindt het belangrijk om de belangen te behartigen van mensen die dat zelf niet meer kunnen, met name waar het gaat om de regelgeving in de gezondheidszorg. Ria neemt nog steeds deel aan het arbeidsproces en draagt de gezondheidszorg een warm hart toe. Ria is ook lid van de cliëntenraad van Topaz Overduin.

Frits Inthol
Frits werkte in globale commerciële en maritieme sectoren. De veelzijdigheid en de grote verantwoordelijkheid die gepaard gaan in deze vrijwilligersfunctie spreken hem aan om zich in te zetten voor de cliënten. Frits is ook lid van de cliëntenraad van Topaz Zuydtwijck.

Elly Adema
Lid centrale cliëntenraad

Elly werkt als wijkverpleegkundige en is daarnaast mantelzorger voor haar moeder met haar broer en zussen. Ze zoekt graag naar de mogelijkheden binnen de organisatie om te zorgen dat bewoners zich thuis voelen en hun leven kunnen voortzetten zoals zij dat willen. Dat vraagt om een luisterend oor en interesse in iemands leven, van verleden tot en met heden. Elly is ook lid van de cliëntenraad van Foreschate.

Joke Klein
Lid centrale cliëntenraad

Joke heeft arbeid en organisatiepsychologie gestudeerd en werkte onder meer als beleidsmedewerker, afdelingshoofd en coördinator kwaliteitsborging bij diverse overheidsinstanties, ook was zij mantelzorger voor haar moeder. Zij wil haar kennis en ervaring inzetten voor de bewoners en mantelzorgers van Topaz. Joke is ook lid van de cliëntenraad van Topaz Vlietwijk.