Slimme toepassingen noodzakelijk voor toekomstige zorg

Vanuit ons motto 'het hele leven telt' biedt Topaz liefdevolle, persoonlijke en hoogwaardige zorg aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag.

In een sterk veranderende gezondheidszorg is dat niet altijd even makkelijk. Er is krapte op de arbeidsmarkt en het aantal zorgvragers neemt de komende jaren alsmaar toe. Topaz moet daarom steeds creatiever omgaan met de inzet van haar zorgmedewerkers. Zorgtechnologie is een van de oplossingen.

Maximale aandacht en zorg
Op welke manier krijgen bewoners maximale aandacht en persoonlijk zorg? Technologie kan bijdragen aan vrijheid, veiligheid en welzijn voor bewoners. “Topaz heeft al eerder slimme technologische toepassingen geprobeerd”, zegt Maarten Ellenbroek, Business IT Consultant bij Topaz. “Het is lastig om deze toepassingen goed in te bedden in de zorgprocessen. De uitdaging is te zorgen voor een basis waarop ook toekomstige technische voorzieningen kunnen aansluiten. Vergelijk het met het aanleggen van elektriciteit in een huis: er moeten overal stopcontacten komen. We weten wat we nu nodig hebben. En daar stemmen we het op af. Maar we weten ook dat in de nabije toekomst apparaten op de markt komen die van belang zijn voor onze zorg. Daar willen we ons netwerk al geschikt voor maken zonder dat we die apparaten al precies kennen”.

Domotica
Topaz is het programma Domotica gestart om de basisvoorzieningen op alle locaties op orde te brengen. Het gaat om het vervangen van de bestaande verpleegoproepsystemen, ofwel de traditionele alarmknop in de muur van een woning, maar ook om voorzieningen om langer thuis te kunnen wonen. Zoals voorbeeld thuisalarmering als een cliënt hulp nodig heeft of wanneer zich een gevaarlijke situatie voordoet. Ook wordt er gewerkt aan voorzieningen om bewoners vrijer te laten bewegen door een locatie. Via locatiebepaling kan een bewoner gevolgd worden. Gaat een bewoner dwalen, dan krijgt de zorgmedewerkers een melding.

Vanuit de praktijk
Stapsgewijs en per locatie zal Topaz samen met Verkerk Service Systemen komende jaren de knelpunten en de kansen tot verbetering inventariseren en analyseren. We starten in Topaz Vlietwijk. Er komt een volledig nieuwe installatie die allerlei functionaliteiten omvat: alarmering, sensoring, dwaaldetectie en dwaalpreventie. Dus alles voor bedrust, vrijheid en veiligheid van de bewoner. Daarna volgen de andere locaties.

De zorgmedewerkers spelen hier een belangrijke rol en worden nauw betrokken. Vraagstukken als: Hoe kunnen de nachtrust, de bewegingsvrijheid en veiligheid van de bewoner worden verbeterd? Welke diensten kunnen we de bewoners aanbieden? Hoe komen we tot een goede inpassing in het zorgproces en welke verandering is nodig in de rolverdeling en verantwoordelijkheden binnen de locatie? Welke zorgtechnologie voegt daadwerkelijk iets toe? Er komen workshops, demoruimtes en praktijkvoorbeelden. Zo komen we gezamenlijk tot toekomstbestendige zorgtechnologie die volgend en passend is op de visie op zorg.

Verdere digitalisering
Het vervangen van de traditionele verpleegoproepsystemen alleen is niet voldoende, waarschuwt Ellenbroek. Het moet het startpunt zijn van verdere digitalisering van het zorgproces:
• aansluiten van slimme sensoren,
• gebruik van data om gedragspatronen te identificeren, afwijkende bewegingen te kunnen onderscheiden waardoor een zorgmedewerker preventief kan handelen.
• integratie met andere toepassingen, zoals het cliëntendossier, wat veel tijdbesparing oplevert.

Technologie wordt onmisbaar, maar het zal niet eenvoudig zijn om het zorgproces te ondersteunen met de juiste technologie en de zorgmedewerker er op een intuïtieve manier mee te laten werken. Met Domotica gaan we die uitdaging aan. Het zal intensief samenwerken met zorgmedewerkers, vertegenwoordiging/ familie van de bewoners en onze technologiepartner Verkerk betekenen om tot een succesvolle implementatie te komen die bijdraagt aan een veilig en fijn thuis.