Verstevigen samenwerking binnen geriatrische herstelzorg

Op woensdag 23 februari was de aftrap van ‘GRZ/herstelzorg in de regio ZHN’.

Binnen dit samenwerkingsverband werken Marente, Alrijne Zorggroep, Basalt en Topaz samen aan verbetering van de kwaliteit van revalidatiezorg en behandeling van oudere cliënten in de regio Zuid-Holland Noord. Meer dan 60 professionals van de aangesloten organisaties namen deel aan de online bijeenkomst.

Doel

Het belangrijkste doel van de samenwerking is adequate zorgverlening op de juiste plaats. Ofwel, zorgen dat cliënten minder van het kastje naar de muur worden gestuurd. Als de benodigde zorg binnen de ene organisatie niet goed geleverd kan worden, is dit immers vaak wel mogelijk bij één van de andere organisaties.

Ideeën ophalen

Tijdens de bijeenkomst is in groepjes onderzocht welke onderwerpen op het gebied van revalidatie geschikt zijn om gezamenlijk op te pakken.

Een greep uit de ideeën die zijn opgehaald:

  • Het maken van een expertisekaart met antwoorden op vragen als: welke professional doet wat, hoe is deze persoon bereikbaar, wie is het aanspreekpunt per vakgroep en per zorginstelling?
  • Behoefte aan kennis delen en verdieping, bijvoorbeeld over sarcopenie (verminderde spierkracht bij ouderen), dwarslaesies en cognitieve revalidatie.
  • Onderzoeken of gezamenlijke triage (het bepalen van de zorgvraag van een cliënt) bijdraagt aan zorgverlening op de juiste plaats.
  • Onderzoeken of er kortere lijnen te realiseren zijn in het doorverwijzen naar elkaar.

Hoe gaan we verder?

De komende maanden zal een aantal onderwerpen in kleinere groepen worden uitgewerkt. In juni komen we weer bij elkaar om de eerste resultaten te bespreken.

Bovenaan dit bericht ziet u de ‘praatplaat' die visualizeur Femke van Voorthuizen maakte van de bijeenkomst.