Verhuizing bewoners Topaz Foreschate naar Leiden

Deze week verhuizen alle 48 bewoners van woonzorgcentrum Topaz Foreschate van Voorschoten naar hun tijdelijke huis in het pand Groenhoven in Leiden.

Het gebouw in Voorschoten wordt afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Medewerkers leiden de verhuizing zorgvuldig in goede banen, met de onmisbare hulp van familie en vrijwilligers en in goede samenwerking met de cliëntenraad.

Aan de verhuizing is een maandenlange voorbereiding voorafgegaan. De bewoners - mensen op leeftijd met lichamelijke klachten of dementie - en hun naasten zijn zo veel mogelijk betrokken. In persoonlijke gesprekken zijn hun wensen geïnventariseerd, met maandelijkse informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven bleven ze op de hoogte van de voortgang en voor de verhuizing konden ze alvast een kijkje nemen in Groenhoven. Met de keuze voor Groenhoven als tijdelijke locatie kunnen alle bewoners bij elkaar blijven en daarmee ook het team van medewerkers en vrijwilligers. Zo blijven bewoners omringd door vertrouwde gezichten.

De verhuizing

Voor de verhuizing van de bewoners zijn 4 dagen uitgetrokken. Dat geeft voldoende tijd en rust om bewoners op maat te begeleiden. Op dinsdag 10 augustus verhuist de eerste groep bewoners, vrijdag 13 augustus nemen de laatsten hun intrek in Groenhoven. Om de zinnen te verzetten, nemen bewoners die dat willen deel aan activiteiten en uitstapjes die Foreschate voor en tijdens de verhuisdagen organiseert. Van rondvaarten met de eigen Zuydtwijck-boot van Topaz, een dagje strand of Avifauna tot optredens, een beautyverwenmiddag en een high tea in hun nieuwe, tijdelijke huis. En afgelopen zaterdag vond het echte afscheid van het oude pand plaats met een ‘action painting’-activiteit waarbij bewoners zich konden uitleven op de muren van Foreschate.

Action painting-activiteit in de oude recreatieruimte van Foreschate

De nieuwbouw

Met het oog op duurzaamheid en een veranderde zorgbehoefte, heeft eigenaar Woonzorg Nederland gekozen voor nieuwbouw van het pand waarin Foreschate in Voorschoten was gevestigd. Topaz zal het nieuwe pand in ieder geval de eerste 20 jaar huren, waarmee ze de continuïteit van de langdurige zorg in de gemeente Voorschoten kan blijven waarborgen. Omdat ouderen steeds meer en complexere zorg nodig hebben, stelt dat andere eisen aan de indeling en inrichting van een zorgcentrum. Een nieuw, toekomstbestendig gebouw is dus heel welkom. Medio 2023 verhuizen de bewoners vanuit Groenhoven terug naar het nieuwe Topaz Foreschate, dat plaats zal gaan bieden aan in totaal 70 mensen met chronische lichamelijke klachten of dementie.