Topaz, Saffier en Haagse Hogeschool verder met leergang Participatieve gezondheidszorg

Op maandag 20 september 2021 kwamen Topaz, Saffier en de Haagse Hogeschool bijeen om te praten over de leergang Participatieve gezondheidszorg.

Deze leergang heeft als doel om op creatieve wijze te leren luisteren naar de cliënt, en hen zo meer te laten participeren in hun eigen zorgproces. Het creatieve aspect is des te belangrijker bij de specialistische doelgroepen die binnen zowel Saffier en Topaz wonen, waarbij een simpel gesprek niet altijd tot de kern leidt.

Betekenisvolle dagbesteding

Annemarie de Brabander (coördinator Onderzoek & Innovatie Topaz/linking pin van Topaz voor UNC-ZH) vertelde over haar collega Esther van Iterson, activiteitenbegeleidster. Zij ging het gesprek aan met bewoners met Huntington bij Overduin over wat ze graag zouden willen doen. Nu werken meerdere bewoners iedere dag in de moestuin. De opbrengst wordt gebruikt om mee te koken, en bovenal is dit een betekenisvolle dagbesteding voor de bewoners met Huntington. Het geeft hun voldoening.

Een van de belangrijkste conclusies is dat het bieden van een zinvolle dagbesteding volgt uit het jezelf verplaatsen in cliënten en het gesprek open aan te gaan. Cliënten kunnen vaak veel meer dan we denken en weten ook vaak goed wat ze willen.

Vragen stellen

Gerda Uil (woonzorgcoördinator) en Corrie Slingerland (woonzorgcoördinator) van Saffier vertelden hoe de leergang hen hielp anders te denken. In het kader van de leergang, richtten zij samen met bewoners met Korsakov in Domus Nostra een huiskamer in. Ze zagen hoe zijzelf snel geneigd waren om vóór de bewoners te denken, maar dit veranderde door meer aan de bewoners te vragen en ook meer aan hen over te laten. Op deze manier kwamen Gerda en Corrie samen met de bewoners tot een huiskamer waarin de bewoners zich optimaal thuis voelden.

Voortzetting leergang

Kortom, de leergang vorig jaar was een groot succes en draagt bij ons motto 'het hele leven telt'. Ook past de leergang bij waar Saffier voor staat, namelijk 'oog voor wat telt'. Daarom zal de komende 2 jaar deze leergang in hetzelfde samenwerkingsverband plaatsvinden. Deze samenwerking is nu geformaliseerd. Annemiek Overboom (bestuurder Saffier), Frank de Wolf (vertegenwoordiger bestuur Topaz) en Son Burgers (directeur faculteit Gezondheid, Voeding en Sport HHS) ondertekenden een intentieverklaring waarin dit is vastgelegd.

In dit najaar vindt allereerst een vervolg plaats voor de deelnemers uit de specialistische zorg gericht op Huntington (Topaz) en Korsakov (Saffier), die vorig jaar de leergang hebben gevolgd. Tevens is er een kick-off voor een groep nieuwe deelnemers, die de leergang verder zullen afmaken in 2022. Deze groep zal bestaan uit zowel deelnemers uit de specialistische zorg gericht op Korsakov en Huntington, alsook niet-aangeboren hersenletsel in het algemeen. De ambitie is om de leergang uiteindelijk verder uit te breiden naar meerdere domeinen binnen Topaz en Saffier.

V.l.n.r. Annelies van Rijn, (psycholoog/ projectleider Topcare Saffier), Annemarie de Brabander (coördinator Onderzoek & Innovatie Topaz/linking pin van Topaz voor UNC-ZH), Gerda Uil (woonzorgcoördinator), Corrie Slingerland (woonzorgcoördinator), Vidya Rambaran Mishre, (domeinmanager Expertise Specialistische Zorg Saffier), Son Burgers (directeur faculteit Gezondheid, Voeding en Sport HHS), Frank de Wolf (domeinmanager Specialistische Langdurige Zorg en vertegenwoordiger bestuur Topaz) en Annemiek Overboom (bestuurder Saffier).

Niet op de foto: Lia de Jongh (bestuurder Topaz) Meralda Slager (opleidingsmanager Verpleegkunde HHS) en Joeke van Santen (beleidsadviseur Onderzoek en Ontwikkeling Saffier/linking pin van Saffier voor UNC-ZH).