Topaz ondertekent Green Deal Zorg 3.0

Eind 2022 is tijdens de Nationale Klimaatweek de nieuwe Green Deal Zorg 3.0 ‘Samen werken aan duurzame zorg’ gepubliceerd, ter vervanging van de Green Deal Zorg 2.0.

Green Deal

De zorgsector maakt mensen beter, helpt ziekte te voorkomen en biedt mensen een goede kwaliteit van leven. In Nederland is de zorgsector tegelijkertijd verantwoordelijk voor 7% van de uitstoot van broeikasgassen, 4% van het afval en 13% van het grondstoffengebruik. Met het leveren van zorg draagt de sector dus ook bij aan de klimaatcrisis.

De zorgsector werkt daarom samen met de Rijksoverheid aan verdere versnelling van verduurzaming en vergroting van de bewustwording van de milieu-impact van de zorg. In de Green Deal staan de ambities, afspraken en maatregelen die van 2023 tot en met 2026 worden ingezet om een klimaatneutrale zorgsector in 2050 te realiseren. Deze Green Deal is een vervolg op de Green Deal Duurzame Zorg 2.0.

Aangescherpte doelen

In de nieuwe Green Deal Zorg 3.0 zijn er concretere en ambitieuzere doelen gesteld. Ook wordt in deze Green Deal meer ingezet op gezondheidsbevordering en preventie. En op het vergroten van bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu en andersom.

De vijf thema’s in de vernieuwde Green Deal zijn:

  1. Actievere inzet op gezondheidsbevordering.
  2. Vergroten van kennis & bewustwording.
  3. Verlagen van CO2-uitstoot, met als doel klimaatneutraal in 2050.
  4. Verminderen van primair grondstoffengebruik, met als doel maximaal circulaire zorg in 2050.
  5. Terugbrengen van de milieubelasting door medicatie(gebruik).

Topaz heeft op 15 februari deze Green Deal Zorg 3.0 ondertekent. Dit is een belangrijke stap naar ‘groener werken’ door en in de zorg.