10 jaar samenwerken voor betere zorg in de regio Zuid-Holland Noord

Op 9 februari kwam het Algemeen Bestuur bijeen waarbij stil gestaan werd bij een belangrijk moment van Transmuralis: het tienjarig bestaan.

Dit jubileum van 10 jaar samenwerken van ruim 30 zorgorganisaties en de verzekeraar in de regio Zuid-Holland Noord is een mijlpaal waar de deelnemers trots op mogen zijn. Transmuralis dankt een ieder die hier de afgelopen jaren zijn steentje aan heeft bijgedragen. Dankzij de samenwerkingspartners is Transmuralis geworden wat het nu is.

Zoals eerder aangekondigd gaat Transmuralis deze mijlpaal van het 10-jarig jubileum op 10 mei uitgebreid vieren. Samen met de leden. Op de website van Transmuralis staat het programma en het inschrijvingsformulier. Alle leden zijn welkom om zich te laten inspireren.

Algemeen Bestuur Transmuralis: v.l.n.r. Pieter Stenger(cooperatie Rijn en Duin), Annemijn van Hemel (Activite), Benjamin Martens(Libertas), Yvonne Wilders ( Alrijne Zorggroep) Lia de Jongh (Topaz, vz), Milja Matthijsen, vervanger van Dick Koster ( De Limes), Veronique Bekendam (Transmuralis), Willem Wiegersma (Basalt),Ton van Houten (Z&Z). Op de foto ontbreken: Martin Schalij (LUMC ), Heidi van den Brink (Marente), Sam Schoch (GGZ Rivierduinen) en Sjaak de Gouw (GGD HM).

Over Transmuralis

Transmuralis is hét samenwerkingsverband van meer dan 30 zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord. De zorgorganisaties variëren van ziekenhuizen tot verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, revalidatiezorg, huisartsen en de geestelijke gezondheidszorg. Transmuralis bevordert in opdracht van onze deelnemers de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg en stelt daarbij de behoefte van de zorgvrager (en zijn naasten) centraal. Door samen te werken en door het ontwikkelen en borgen van gezamenlijke afspraken zorgen wij ervoor dat zorgvragers en zorgverleners minder knelpunten in de (transmurale) zorg in de regio ervaren. Topaz is ook deelnemer van Transmuralis en onze bestuurder Lia de Jongh is voorzitter.