Topaz start samenwerking met NeLL

Onderzoek naar digitale toepassingen voor een toekomstbestendige ouderenzorg.

De manier waarop de langdurige zorg in Nederland is georganiseerd, is op termijn onhoudbaar. Om de zorg van morgen van de hoogste kwaliteit, betaalbaar, bemensbaar en bereikbaar voor iedereen te houden, moeten we de zorg slimmer inrichten. Het gebruik van digitale middelen kan hierbij helpen. Daarom gaat Topaz samen met NeLL (National eHealth Living Lab) onderzoeken hoe we met het gebruik van eHealth de ouderenzorg toekomstbestendig kunnen maken.

Op maandag 23 januari tekenden Topaz-bestuurder Lia de Jongh en specialist ouderengeneeskunde Wilco Achterberg, en Niels Chavannes en Esther Talboom van NeLL de intentieverklaring voor de hub ‘eHealth in de langdurige en post-acute geriatrische zorg’.

De Topaz – NeLL hub: eHealth in de langdurige en post-acute geriatrische zorg

Binnen de zogeheten hub gaan Topaz en NeLL elkaar helpen en versterken om met behulp van eHealth de ouderenzorg slimmer, efficiënter en effectiever in te richten. We richten ons op de volgende doelgroepen:

  • Ouderen die thuis wonen en een verpleeghuisindicatie hebben.
  • Mensen die langdurige zorg ontvangen in een instelling.
  • Ouderen die herstel- of revalidatiezorg ontvangen.
    Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is de veranderingen duurzaam tot stand te brengen.

Innovatieroutekaart

We starten met het ontwikkelen van een innovatieroutekaart. De innovaties komen voort uit wensen van zorgmedewerkers en/of cliënten. Binnen de routekaart houden we rekening met de gezondheidsvaardigheden en digitale vaardigheden van zowel de cliënt als de zorgmedewerker, zodat het de dagelijkse werkzaamheden makkelijker maakt.

Over NeLL

NeLL richt zich op evaluatie, implementatie en co-creatie van effectieve eHealth met als doel om van eHealth een volledig geïntegreerd onderdeel te maken van gezondheid en zorg. Zorgprofessionals hebben - volgens de visie van NeLL - in de nabije toekomst eHealth volledig geïmplementeerd in hun praktijkvoering. Daarbij is eHealth - net zoals interventies en medicatie - opgenomen in richtlijnen voor zorgprofessionals.