Zuid-Holland Noord komt met regiovisie als antwoord op code rood

Er zijn nog steeds grote tekorten aan thuis- en verpleegzorg in Zuid-Holland Noord. Avant, een samenwerking van ouderenzorgorganisaties in de regio, en zorgkantoor Zorg en Zekerheid werken al jaren nauw samen aan oplossingen om de ouderenzorg in de toekomst kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar te houden. Samen presenteren zij vandaag hun visie om de ouderenzorg regionaal te organiseren.

In 2040 ruim 4000 verpleegzorgplekken tekort in Zuid-Holland Noord

Uitgaande van het krappe aantal verpleegzorgplekken verwachten Avant en Zorg en Zekerheid in 2025 een tekort van bijna 1000 plekken. Dit loopt op tot een tekort van bijna 4300 plekken in 2040 in de regio Zuid-Holland Noord. Per gemeente komt dat gemiddeld neer op een tekort van 328 plekken per 10.000 inwoners. Het gaat om plaatsen in verpleeghuizen, maar ook om plekken met intensieve zorg die in de thuissituatie worden georganiseerd.

De zorgorganisaties binnen Avant en Zorg en Zekerheid werken al jaren aan toekomstbestendige ouderenzorg. Vorig jaar zochten de twee partijen elkaar op en riepen stakeholders, zoals gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties in de regio op om de handen ineen te slaan.
In diverse gemeenten zijn ondertussen Wonen en Zorg-overeenkomsten gesloten, zoals onlangs in Hillegom, Lisse en Teylingen. Samen willen de betrokken organisaties ervoor zorgen dat ouderen nu en in de toekomst in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, ook wanneer zij zorg of hulp nodig hebben.

Regiovisie

In het Integraal Zorgakkoord, waar ook de ouderenzorgorganisaties hun handtekening onder hebben gezet, wordt aangestuurd op regiobeelden en -plannen. Zuid-Holland Noord heeft als een van de eerste regio’s concrete afspraken gemaakt om de belangrijkste regionale zorgopgaven aan te pakken.
Zo komt er een meerjarig regionaal inkoopkader, een gezamenlijke agenda voor de arbeidsmarkt, wordt het welzijnsdomein nadrukkelijk betrokken en wordt per dorpskern gekeken welke (ver)bouwactiviteiten nodig zijn. Ook zal de zorg zoveel mogelijk per kern worden ingericht en ligt er meer nadruk op hulpmiddelen en e-health toepassingen. Deze regiovisie wordt mede ondersteund door het Ouderenberaad, woningcorporaties en gemeenten.

Oplossing ligt in samenwerking

"De toegankelijkheid en betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst staat onder grote druk”, stelt Marieke Timmer van Zorg en Zekerheid. “De oplossing ligt in het samen doen, met voor ieder een eigen rol. We bundelen de energie én middelen van alle organisaties. “Zorgorganisaties in de regio en Zorg en Zekerheid hebben hier al tientallen jaren goede ervaringen mee. ”

Lia de Jongh, voorzitter Raad van bestuur van Topaz stelt: Ouderen zullen in toenemende mate langer thuis blijven wonen. Dit betekent dat zij pas in een verpleeghuis komen wonen als hun ziekte verder gevorderd is en dus vaak een zwaardere zorgvraag met zich meebrengt. Dit vraagt om vergaande kennisontwikkeling en regionale afstemming om te zorgen dat de juiste zorg op de juiste plek met de geschikte deskundigheid geleverd kan blijven worden. Daartoe is het van belang dat er in de regio gestreefd wordt naar expertisecentra en gezamenlijke kennisontwikkeling.

Klik hier voor de volledige regiovisie.

*In Avant werken de volgende regionale zorgorganisaties samen: ActiVite, Alrijne Zorggroep, dsv|verzorgd leven, Groot Hoogwaak, HOZO, Libertas Leiden, Marente , Roomburgh, Topaz en Wijdezorg.