Regionale zorgorganisaties tekenen intentieovereenkomst voor geriatrische herstelzorg

Topaz bestuurder Lia de Jongh ondertekent een intentieovereenkomst met collega zorgorganisaties Marente, Basalt Revalidatie en Alrijne zorggroep voor samenwerking binnen de geriatrische herstelzorg.

Met deze stap bekrachtigen we de gedeelde ambitie om de kwaliteit van revalidatiezorg en behandeling voor oudere cliënten in de regio Zuid-Holland Noord samen te verbeteren.

Het belangrijkste doel van de samenwerking is adequate zorgverlening op de juiste plaats. Ofwel, zorgen dat cliënten minder van het kastje naar de muur worden gestuurd. Als de benodigde zorg binnen de ene organisatie niet goed geleverd kan worden, is dit immers vaak wel mogelijk bij één van de andere organisaties.

De samenwerking willen we onder meer vormgeven door:

  • Eenduidige protocollen en zorgpaden te ontwikkelen.
  • Kennis uit te wisselen.
  • Onderlinge consultatie.
  • Het verbeteren van logistieke processen rondom geriatrische herstelzorg.
  • Samen te werken op het gebied van onderwijs en scholing.
    Deze intentieverklaring is onder andere het resultaat van verkenningen in de afgelopen periode tussen professionals en management van de 4 zorgorganisaties.

We verheugen ons op deze intensieve samenwerking!