Nieuw kwaliteitskeurmerk voor Topaz

Het bestuur en de medewerkers zijn verheugd dat alle locaties het PREZO-keurmerk hebben behaald.

Topaz heeft gekozen voor een ander kwaliteitskeurmerk: PREZO. Dit keurmerk sluit beter aan bij de ambities van Topaz. Alle locaties en diensten hebben inmiddels het PREZO keurmerk behaald. Een extern bureau heeft de zorgprestaties getoetst.

Waarom PREZO beter past bij Topaz

Topaz bekijkt voortdurend wat ze kan doen om de zorg te verbeteren. Het uitgangspunt is daarbij dat de cliënten kunnen wonen en leven zoals zij dat willen. Daarbij krijgen zij passende gespecialiseerde zorg. Dat kan zowel thuis als in het verpleeghuis. Topaz zorgt voor kwetsbare ouderen met geheugenproblemen, ouderen met niet-aangeboren lichamelijke beperkingen en mensen met de ziekte van Huntington. Daarnaast heeft Topaz ook een revalidatielocatie. .

Cliënt staat centraal in kwaliteitsproces

Het motto van Topaz is het hele leven telt. In de zorg staat de cliënt centraal. Topaz kijkt hoe zij de zorg het beste kan laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de cliënt. De zorgmomenten zelf zijn daarbij vooral van belang. Het externe bureau Perspekt heeft de locaties beoordeeld door te kijken hoe de zorg in de praktijk werd geleverd, door te observeren, te praten met de cliënten en medewerkers en dossiers door te nemen.

Kwaliteitskeurmerk PREZO

PREZO staat voor PREstaties in de ZOrg. PREZO beoordeelt de zorgprestaties in de praktijk en toetst of deze voldoen aan de landelijke eisen voor goede zorg en bijdragen aan de ervaringen van bewoners en cliënten. Het ondersteunt de organisatie bij doorlopende kwaliteitsverbetering voor de cliënt, vanuit het perspectief van de cliënt. Met behulp van onafhankelijke toetsing kan het PREZO keurmerk worden behaald.

Bestuurssecretaris Tini Zitman heeft in de uitzending van RTV Katwijk uitleg gegeven over de keuze voor PREZO. U kunt de podcast hier beluisteren.