Rein Souwerbren en Mariette Vos-Lambooy per 1 maart 2024 nieuw raad van bestuur van Topaz

De raad van toezicht heeft Rein Souwerbren benoemd tot voorzitter raad van bestuur en Mariette Vos-Lambooy tot lid raad van bestuur van Topaz. Rein en Mariette starten beiden op 1 maart 2024 waarmee de raad van bestuur weer compleet is.

Rein heeft veel ervaring in de VVT-sector. Afgelopen 4,5 jaar was hij directeur-bestuurder bij Evean, een ouderenzorgorganisatie in Noord-Holland. Hier stuurde hij verschillende regio’s aan, had hij een uitgebreide portefeuille en was lid van diverse bestuurlijke netwerken en stuurgroepen. Rein geeft zelf over zijn komst aan: “Ik verheug me enorm op mijn aantreden bij Topaz. Mooi om een bijdrage te mogen leveren aan een organisatie waar ‘het hele leven telt. De gesprekken die ik heb gevoerd tijdens de procedure geven alvast veel vertrouwen in een goede samenwerking. Graag bouw ik samen met Marriette en alle collega’s verder aan een mooie toekomst voor Topaz!

Mariette is sinds 2009 werkzaam in de zorg. De afgelopen 8 jaar was zij zorgbestuurder bij Parlan, een integrale specialistische aanbieder van jeugdhulp in Noord-Holland. Mariette heeft een brede ervaring in veranderopgaven en een achtergrond in het bedrijfsleven. “Ik kijk ernaar uit om te starten bij Topaz, samen met mijn nieuwe collega Rein. Er ligt een mooie en belangrijk opgave waar het gaat om kwaliteit van leven. In de afgelopen jaren heb ik in de jeugdzorg ervaren hoe belangrijk het gewone leven is, mee mogen doen, gezien worden, gelijkwaardig te zijn. En om niet op te geven als het lastig is, vooral voor mensen die in een kwetsbare positie zitten. Waarden die passen bij “het hele leven telt”. Daar zet ik me graag voor in”, aldus Mariette.

Han van Esch, voorzitter raad van toezicht, is verheugd met de aanstelling van Rein en Mariette als raad van bestuur van Topaz. “De raad van toezicht heeft Rein leren kennen als een energieke, inspirerende en verbindende man met kennis van de ouderenzorg van binnenuit. Mariette hebben we leren kennen als een vrouw met hart voor de zorg, toegankelijk en verbindend. We zijn ervan overtuigd dat beiden met hun jarenlange ervaring in de zorg in staat zullen zijn om aan de veranderopgave waar Topaz, net als de gehele VVT -sector voor staat, op inspirerende wijze richting te geven.