Mooie complimenten bij verlengen HKZ-certificaat

Dinsdag 14 en woensdag 15 september vond de jaarlijkse externe audit plaats voor het HKZ-certificaat. We zijn met vlag en wimpel geslaagd!

De collega’s kregen grote complimenten voor het enthousiasme waarmee ze het verhaal van Topaz vertellen. En over de mooie doorontwikkeling die binnen de organisatie is gemaakt, ondanks de zware periode door corona. Uiteraard hebben we dit trots gevierd met wat lekkers voor de medewerkers, vrijwilligers en bewoners.

Topaz is al sinds 2007 HKZ-gecertificeerd. Het keurmerk van HKZ* (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Een HKZ-certificaat is 3 jaar geldig. Ook in de tussenliggende jaren is er een jaarlijkse tussentijdse beoordeling, in de vorm van een audit door een onafhankelijk keurmerkinstituut. Naast een gesprek met de bestuurders, de centrale cliëntenraad, afdeling beleid, manager gastvrij en onze ICT-afdeling, gingen zij dit jaar in gesprek met medewerkers van Topaz Foreschate (die nu tijdelijk in locatie Groenhoven in Leiden verblijven), Topaz Haagwijk en Topaz Revitel. Daarbij hebben ze ook gekeken naar het Volledig Pakket Thuis (VPT) en de Ontmoetingscentra voor thuiswonende cliënten.

Grote complimenten

In het afsluitende gesprek met de auditoren kregen we grote complimenten voor het enthousiasme waarmee onze collega's het verhaal vertellen over Topaz, over de manier van werken volgens de methodiek van lean die steeds meer zichtbaar wordt en de warme zorg die we leveren aan de cliënten.

Ook de mooie doorontwikkeling die ondanks corona binnen de organisatie gerealiseerd is, onder andere op het gebied van kleinschalig zorgen, werd genoemd. De auditoren zien de PDCA-cirkel (Plan - Do - Check - Act) duidelijk terugkomen in de processen. Daarnaast werden ons kwaliteitsdashbord en het herziene Elektronische Cliënten Dossier (ECD) waarin ons motto ‘het hele leven telt’ nu duidelijk een plek heeft gekregen, genoemd als zeer positieve punten. De auditoren zien een frisse energie! Tot slot werd een zogenoemd 'niet kritisch feit' benoemd: het smart (meetbaar) formuleren van de doelen voor de bewoners in het ECD. Uiteraard gaan we hiermee aan de slag.

HKZ-keurmerk

Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Het HKZ-keurmerk geeft aan dat de organisatie:

  • goed georganiseerd is;
  • cliënten centraal stelt;
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod;
  • werkt aan kwaliteit van de zorg;
  • voldoet aan de eisen die worden gesteld vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid.

*Wilt u meer weten over HKZ, bekijk dan deze informatieve animatie.