Installatie van de VVAR

Onlangs zijn de nieuwe leden van de VVAR van Topaz officieel geïnstalleerd door Lia de Jongh, voorzitter van de raad van bestuur van Topaz.

De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) is een onafhankelijk adviesraad van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden voor de raad van bestuur. Dit vond plaats tijdens een interne bijeenkomst over leiderschap. Leden van de ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, raad van toezicht, raad van bestuur en het management waren ook aanwezig. Er werd stilgestaan bij leiderschapsstijlen door de jaren heen. Anno nu krijgt medezeggenschap een steeds grotere rol.

En dat is nou juist wat de VVAR voor staat: medezeggenschap van alle verzorgenden en verpleegkundigen. Dat er mét en niet over de beroepsgroep wordt gepraat. De VVAR kan met haar kennis en ervaring uit de praktijk een constructieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en beleidsontwikkeling. Daarnaast is de VVAR belangrijk in het profileren, positioneren en professionaliseren van deze beroepsgroep binnen Topaz. De raad van bestuur staat achter de VVAR en moedigt hen aan om met gevraagde en ongevraagde adviezen te komen.

De leden
De VVAR van Topaz bestaat uit Findoer de Jong, voorzitter Ingrid Keur, vicevoorzitter en de leden Gerard Genuït, Anja van der Plas, Ingrid Janse, Martina Hazenoot (niet op de foto) en Hanne Bosch, secretaris.