Topaz Overduin ontvangt erkenning als doelgroep expertisecentrum (DEC) voor ziekte van Huntington

Kennis en expertise voor Huntingtoncliënten beter vindbaar en beschikbaar dankzij erkenning CELZ (Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg)

Topaz heeft vanuit haar geschiedenis al ruim 50 jaar ervaring met Huntingtonzorg in de vestiging Topaz Overduin in Katwijk, het grootste Huntingtoncentrum in Nederland. Deze locatie heeft nu dan ook de erkenning als doelgroep expertisecentrum (DEC) gekregen. Dit is een mooie erkenning voor de specialistische zorg die Topaz Overduin al jaren levert.

Rol Topaz binnen Huntingtonzorg

Topaz is onderdeel van het doelgroepennetwerk Huntington KennisNet Nederland (HKNN) met als doel om kennis en expertise over de ziekte van Huntington voor cliënten verder te ontwikkelen en te borgen. Het Huntington expertisecentrum is in oktober 2022 beoordeeld en op 20 maart 2023 door de Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CELZ) officieel erkend als dé expert in de regio op het gebied van Huntingtonzorg. De gehele regio West Nederland wordt van hieruit bediend.

Netwerk van kennis, kunde en passende zorg voor Huntingtoncliënten

Om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren aan cliënten met de ziekte van Huntington is een landelijk netwerk van kennis, kunde en een passend zorgaanbod nodig. Dat netwerk bestaat uit verschillende elementen: een kenniscentrum, doelgroep expertisecentra (DEC) en regionale expertisecentra (REC), die de benodigde kennis en kunde in de regio beschikbaar en toegankelijk maken voor ketenpartners, zorgverleners, patiënten en mantelzorgers.

Naast Topaz ontvingen meerdere organisaties erkenning in het zorglandschap van de ziekte van Huntington, als:
• Kenniscentrum: HKNN (Huntington KennisNet Nederland),
• DEC: Atlant (Gelderland) en Mijzo (Brabant),
• REC: Land van Horne (Limburg), Amstelring (Amsterdam), Archipel (Zuidoost Brabant) en Noorderbreedte (Friesland).

Topaz biedt Huntingtoncliënten verschillende vormen van zorg en ondersteuning

Topaz biedt verschillende vormen van zorg en ondersteuning aan mensen met de ziekte van Huntington en hun naasten. 78 cliënten verblijven in verpleeghuis Topaz Overduin in Katwijk. Daarnaast biedt de locatie voor thuiswonende cliënten ondersteuning middels dagbehandeling en de polikliniek. Ook organiseert zij het HD-café: bijeenkomsten waarbij elke keer een thema gerelateerd aan de ziekte van Huntington centraal staat. Op Huntingtonplein.nl kan men terecht voor informatie over de ziekte en behandeling.

Topcare label en doelgroep expertisecentrum (DEC)

Topaz Overduin beschikt al sinds 2014 over het Topcare label. Hiermee wordt erkend dat men continue bezig is met het verbeteren van kwaliteit van zorg en behandeling. Dat gebeurt door onderzoek en samenwerking met universiteiten en hogescholen. De erkenning als doelgroep expertisecentrum (DEC) is nieuw.

Expertisecentra voor 10 kleine doelgroepen met hoge complexe zorgvraag

Het Ministerie van VWS heeft voor 10 kleine landelijke doelgroepen een formele erkenning als expertisecentrum mogelijk gemaakt. Een daarvan is voor de ziekte van Huntington. Sinds september 2019 is de Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CELZ) ingericht om samen met het veld voor 10 doelgroepen met cliënten met een laag volume en hoge complexe zorgvraag, een kennis- en expertise infrastructuur in te richten en te implementeren. De erkenning van de commissie onderschrijft de hoge kwalitatieve en complexe zorg en behandeling die wordt geboden aan deze specifieke doelgroep. Andere doelgroepen waarvoor expertisecentra worden ingericht zijn o.a. Korsakov en Gerontopsychiatrie.

Contactgegevens DEC Topaz Overduin

Bent u patiënt, behandelaar, verzorger of anderszins in aanraking met de ziekte van Huntington en wilt u meer weten over de ziekte van Huntington, het Expertisecentrum of de ondersteuning die Topaz Overduin biedt? Kijk op https://topaz.nl/ziektebeelden/huntington voor contactgegevens. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Nieuwsbericht Kenniscentrum HKNN

Het nieuwsbericht van Kenniscentrum HKNN (Huntington KennisNet Nederland) leest u via deze link.