Algemene voorwaarden

Topaz gebruikt de algemene voorwaarden Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT).

Deze algemene voorwaarden zijn door ActiZ samen met BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg (landelijke organisatie cliëntenraden) en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten) opgesteld. Topaz is aangesloten bij branchevereniging ActiZ en gebruikt daarom deze algemene voorwaarden.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en ons als zorgaanbieder. In de algemene voorwaarden worden uw en onze rechten en plichten beschreven.

Voor wie gelden algemene voorwaarden VVT?

Algemene voorwaarden Wlz met verblijf somatiek

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bewoners die verblijven op een afdeling voor mensen met een chronische lichamelijke beperking.

Algemene voorwaarden Wlz met verblijf o.g.v. de Wzd

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bewoners die op grond van de Wet zorg en dwang (Wzd) bij ons verblijven. Dit kan zijn voor bewoners met dementie op een psychogeriatrische (PG) afdeling, bewoners met psychiatrische aandoeningen op een gerontopsychiatrische (GP) afdeling of bewoners met Korsakov of Huntington van Topaz.

Algemene voorwaarden Wlz-crisis somatiek

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor cliënten die met crisiszorg zijn opgenomen (op een afdeling voor mensen met een chronische lichamelijke beperking) en in het bezit zijn van of in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie.

Algemene voorwaarden Wlz-crisis voor cliënten met dementie

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor cliënten die met crisiszorg zijn opgenomen (op een psychogeriatrische (PG) afdeling binnen Topaz) en in het bezit zijn van of in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie.

Algemene voorwaarden VPT en MPT

De algemene voorwaarden VPT en MPT zijn van toepassing op cliënten die zorg ontvangen van Topaz met een indicatie voor Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair Pakket Thuis (MPT).

Algemene voorwaarden Wlz-overbruggingszorg in het Ontmoetingscentrum

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op cliënten die een Ontmoetingscentrum van Topaz bezoeken, gefinancierd vanuit de Wlz-overbruggingszorg.

Zorgovereenkomst Wmo voor het Ontmoetingscentrum

Deze zorgovereenkomst is voor cliënten die met een beschikking vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) de dagbesteding in het Ontmoetingscentrum bezoeken.

Algemene voorwaarden ELV

De algemene voorwaarden ELV zijn van toepassing op cliënten die tijdelijk verblijven bij Topaz met een indicatie voor eerstelijns verblijf (ELV).

Algemene voorwaarden GRZ

De algemene voorwaarden GRZ zijn van toepassing op cliënten die tijdelijk verblijven in revalidatiehotel Topaz Revitel met een indicatie voor geriatrische revalidatiezorg.

Algemene voorwaarden Topaz360

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op cliënten die behandeling ontvangen van behandelaren die werkzaam zijn bij Topaz360.

Algemene voorwaarden Dagbehandeling en Polikliniek Huntington

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op cliënten die gebruikmaken van de Dagbehandeling of de Polikliniek Huntington bezoeken.

Algemene voorwaarden Prehabilitatie Topaz Revitel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op cliënten in het prehabilitatietraject van Topaz Revitel.