Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Middagsymposium palliatieve zorg

 

Woensdag 15 november, 12.30 - 16.00 uur, Vilans, Catharijnesingel 47 te Utrecht – 7e verdieping

Op woensdag 15 november a.s. organiseert Waardigheid en trots een middagsymposium waarbij ze ingaat op de palliatieve en terminale zorg, met onderwerpen zoals comfort bieden, het signaleren van pijn en pijnbestrijding, het zorgpad stervensfase, het gesprek aan gaan over de naderende dood en rouwverwerking.

Door de grotere zorgzwaarte en de steeds kortere verblijfsduur neemt de belangstelling voor palliatieve en terminale zorg in verpleeghuizen toe. Een onderwerp waar veel verschillende en zeker geen makkelijke aspecten aan zitten. Iedereen gunt de bewoners een waardig levenseinde, maar zijn we wel voldoende toegerust om dat te kunnen bieden? Wat wordt er van je verwacht als verzorgende of verpleegkundige? Wat is nodig voor een goed samenspel met de arts, vrijwilligers en naasten? Welke richtlijnen zijn er? En hoe kun je het gesprek aangaan over de laatste levensfase met bewoners en familie?

De doelstelling van de middag is inspireren en het brengen en halen van kennis. De leiding is in handen van een aantal deskundigen uit het palliatieve veld.

Voor meer informatie over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Waardigheid en trots op 030 789 2510 of per mail aan info@waardigheidentrots.nl

 

 

 
Uitnodiging middagsymposium palliatieve zorg